Aktualizováno 30.1.2023

Vílí zahrádka

Cílem projektu ˶Vílí zahrádka˝ bylo umístění vyvýšených záhonů, edukativních prvků a prvků podporujících ochranu přírody. Tyto prvky podporují fantazii dětí a zajistí jim příjemnější prostředí ke hře. Dále má za úkol u dětí probudit zájem o knihy a o ochranu přírody. Vyvýšené záhony poslouží k praktickému využití prostoru, relaxaci dospělých i edukaci dětí. Samotná práce na tomto projektu více sjednotila místní komunitu a prohloubila mezilidské vztahy.

Tento projekt navázal na projekt Naše zahrádka, který měl za cíl odstranit bariéry, sjednotit travnatou plochu a zútulnit veřejný prostor novou výsadbou. Také měl za cíl zapojit více obyvatel do péče o lokalitu, podpořit komunitní smýšlení a společenskou odpovědnost za rozvoj oblasti. Což se podařilo, důkazem jsou lidé, kteří se zapojují do aktivit na zahrádce.

Vzhledem k nemožnosti mít za domy plnohodnotné zahrádky a ne všichni obyvatelé domů mají balkony, mohou obyvatelé využívat vyvýšené záhony k vysazení okrasných květin, drobných užitkových rostlin, nebo bylinek. Tím vyvýšené záhony prostor nejen zkrášlují, ale také prakticky využívají. Do výsadby a péče se díky nenáročnosti zapojily také děti. Mohly tak získat praktické znalosti a dovednosti v práci s půdou, s péčí o rostliny a v neposlední řadě také radost z výsledků jejich práce v podobě vlastnoručně vypěstované drobné zeleniny, ovoce či květin.
Společně si vyrobily vílí zahrádku, do které nainstalovaly hmyzí domeček, domeček pro děti, knihobudku, ptačí krmítka a ptačí pítko. Pracovaly budou převážně s přírodním materiálem a spolupracovaly s lidmi všech věkových skupin – od nejstarších až po nejmladší členy místní komunity. Zapojila se také Knihovna města Ostravy, od které dostali obyvatelé přislíbené knihy do knihobudky.

 

Video k tomuto projektu

 

nákres projektového záměru

Stav: dokončeno
Realizace: 4. ročník, srpen 2022
Žadatel: Hana Mrocková, Žaneta Sojková
Poskytnutá dotace: 81 000 Kč
Umístění: ulice Resslova, Ostrava-Poruba

 

FOTOGALERIE