Kontakty

Garant projektu

MGR. KATEŘINA ŠEBESTOVÁ

Projektový manažer

ING. MARIE TVRDÁ
mtvrda@ostrava.cz

tel.: 599 443 273

Koordinátor projektu

MGR. MARKÉTA KUČOVÁ
marketa.kucova@ostrava.cz

tel.: 599 443 405