Kontakty

Garant projektu

MGR. KATEŘINA ŠEBESTOVÁ

Projektový manažer

ING. MARIE TVRDÁ
mtvrda@ostrava.cz