Odborná komise

Ing. Hana Tichánková
Náměstkyně primátora pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád. Garantka dotačního programu Tvoříme prostor a předsedkyně odborné komise.
V době svého působení ve funkci místostarostky městského obvodu Ostrava-Jih byla iniciátorkou participativního rozpočtu Náš Jih.
Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.
Náměstkyně primátora pro finance a kulturu, starostka městského obvodu Poruba a garantka participativního rozpočtu Naše Poruba.
Je absolventkou VŠB–TU Ostrava a v profesní praxi se zabývala projektovým řízením, obchodem či marketingem.
Mgr. Tereza Rumanová, Ph.D.
Působí jako odborná asistentka v oboru krajinného plánování na Katedře fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity. Zaměřuje se na environmentální aspekty v územním plánování, rozvoj měst a ochranu krajiny. Přednáší a komentuje odborná témata v médiích.
Mgr. Jiří Hudec
Vedoucí odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy. Pod jeho vedením je realizován Strategický plán města Ostravy, který určuje směr a priority rozvoje města. Má na starosti strategické projekty, rozvoj ostravské metropolitní oblasti, mezinárodní projekty, a také dotační program Tvoříme prostor.
Tomáš Čech
Vede architektonickou platformu POLYCHROME a angažuje se v Městském ateliéru prostorového plánování a architektury. Zabývá se participací a působí jako lektor letní školy architektury, popularizátor architektury a moderátor odborných akcí.
Ing. Andrej Harmečko
Jakožto zakladatel centra Cooltour a koordinátor kulturních a komunitních aktivit hledá možnosti, jak tuto oblast v Ostravě dále rozvíjet. Pracuje na projektu nové krajské knihovny Černá kostka a zpracovává využití ostravských míst. Působí také jako ředitel Letních shakespearovských slavností Ostrava.