Odborná komise

Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D.
Starostka městského obvodu Poruba a garantka participativního rozpočtu Zelená Porubě. Mezi její kompetence patří především strategický rozvoj, finance a rozpočet, kultura a volnočasové aktivity.
Je absolventkou VŠB–TU Ostrava a v profesní praxi se zabývala projektovým řízením, obchodem či marketingem.
Mgr. Jiří Hudec
Vedoucí odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy. Pod jeho vedením je realizován Strategický plán města Ostravy, který určuje směr a priority rozvoje města. Má na starosti strategické projekty, rozvoj ostravské metropolitní oblasti, mezinárodní projekty, a také dotační program Tvoříme prostor.
Mgr. Tereza Rumanová, Ph.D.
Působí jako odborná asistentka v oboru krajinného plánování na Katedře fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity. Zaměřuje se na environmentální aspekty v územním plánování, rozvoj měst a ochranu krajiny. Přednáší a komentuje odborná témata v médiích.
Tomáš Čech
Vede architektonickou platformu POLYCHROME a angažuje se v Městském ateliéru prostorového plánování a architektury. Zabývá se participací a působí jako lektor letní školy architektury, popularizátor architektury a moderátor odborných akcí.
Ing. Andrej Harmečko
Jakožto zakladatel centra Cooltour a koordinátor kulturních a komunitních aktivit hledá možnosti, jak tuto oblast v Ostravě dále rozvíjet. Pracuje na projektu nové krajské knihovny Černá kostka a zpracovává využití ostravských míst. Působí také jako ředitel Letních shakespearovských slavností Ostrava.