Aktualizováno 31.1.2023

Naše zahrádka

Humanizace prostoru zahrady na ulici Skautská. Odstranění bariér a sjednocení travnatých ploch doplněných o novou výstavbu a instalace dřevěné konstrukce. 

O projektu

Odstraněním bariér a sjednocením travnatých ploch doplněných o novou výsadbu realizátoři vytvořili příjemnější prostor, kde mohou sousedé či procházející naplno využít potenciálu pro odpočinek či hru a více se zapojit do komunitních aktivit a společnou péči o danou lokalitu.  Kromě humanizace parku projekt zapojil více obyvatel do péče o lokalitu, podpořil komunitní smýšlení a společenskou odpovědnost za rozvoj oblasti, snížil negativní sociální jevy v lokalitě, vytvořil příjemnější prostředí i pro klienty Domu duševního zdraví, který se nachází v sousedství parku a v neposlední řadě předcházel negativním jevům, které lze očekávat po dokončení rekonstrukce areálu bývalého hřiště VOKD v podobě zvýšeného počtu návštěvníků areálu i blízké hospody. 

Zapojení komunity

Bylo kompletně vyčištěno pískoviště prorostlé kořeny, vyčištěny chodníky, vysázeny nové keře a květiny, odstraněny vyvrácené obrubníky a nebezpečné pozůstatky ocelových sušáků, průběžné došlo k  čištění odpadků a spadených větví a podobně. Vybraní členové družstva se zapojili do samotné realizace jako dříve formou Akce Z (svépomocné práce na odstranění dlaždic, úprava hlíny, výsadba živého plotu, oprava/očištění chodníku, montáž prken na pískovišti) a pomoc při montáži dřevěné rámové konstrukce, která byla nainstalována profesionálem. Byl vytvořen prostorový model jako forma komunikace vizualizace projektu.  

 

video

 

Stav: dokončeno
Realizace: 4. ročník, září 2021
Žadatel: Pavel Svozil
Poskytnutá dotace: 40 000 Kč
Umístění: ulice Skautská, Ostrava-Poruba (parc. č. 810/1)