Aktualizováno 17.1.2022

Naše zahrádka

Humanizace prostoru zahrady na ulici Skautská. Odstranění bariér a sjednocení travnatých ploch doplněných o novou výstavbu a instalace dřevěné konstrukce. 

O projektu

Odstraněním bariér a sjednocením travnatých ploch doplněných o novou výsadbu chtějí realizátoři vytvořit příjemnější prostor, kde budou moci sousedé či procházející naplno využít potenciálu pro odpočinek či hru a více se zapojit do komunitních aktivit a společnou péči o danou lokalitu.  Kromě humanizace parku má projekt za cíl zapojit více obyvatel do péče o lokalitu, podpořit komunitní smýšlení a společenskou odpovědnost za rozvoj oblasti, snížit negativní sociální jevy v lokalitě , vytvořit příjemnější prostředí i pro klienty Domu duševního zdraví, který se nachází v sousedství parku a v neposlední řadě předcházet negativním jevům, které lze očekávat po dokončení rekonstrukce areálu býv. hřiště VOKD v podobě zvýšeného počtu návštěvníků areálu i hospody Assen. 

Zapojení komunity

S velkou částí zainteresované komunity (družstva Resslova 1077, 1079, Dům duševního zdraví) již byl záměr představen a zkonzultován. Vlastně již přes rok se vede sousedská diskuse o budoucnosti dané lokality, během té doby již proběhly dobrovolné „zahradní“ aktivity za účelem nápravy. Bylo kompletně vyčistěno pískoviště prorostlé kořeny, vyčištěny chodníky, výsazeny nové keře a květiny, odstraněny vyvrácené obrubníky a nebezpečné pozůstatky ocelových sušáků, průběžné došlo k  čištění odpadků a spadených větví a podobně. Vybraní členové družstva se zapojí do samotné realizace jako dříve formou AkceZ (svépomocné práce na odstranění dlaždic, úprava hlíny, výsadba živého plotu, oprava/očištění chodníku, montáž prken na pískovišti a pomoc při montáži dřevěné rámové konstrukce , která bude nainstalována profesionálem. Byl vytvořen prostorový model jako forma komunikace vizualizace projektu. V případě realizace projektu, jako forma přípravy proběhne schůze, kde se domluví míra participace a zapojení a rozdělí se úkoly. Projedná se řešení následné péče o danou lokalitu a způsob jejího plnění. 

 

Stav: dokončeno
Realizace: 4. ročník, 2021
Žadatel: Pavel Svozil
Poskytnutá dotace: 40 000 Kč
Umístění: Ulice Skautská, Ostrava Poruba (parc. č. 810/1)