Aktualizováno 4.1.2024

Crosspark Hulváky

Záměrem projektu bylo vybudování a údržba tréninkové infrastruktury pro MTB a cyklokros, která by byla svým umístěním dostupná nebo přímo propojená s cyklostezkami.

O projektu

Jedná se o vznik o sítě cestiček, pěšinek a různých technických sekcí, se kterými se mohou závodníci běžně setkat při závodech. Lokalita je dobře dostupná jak z centra Ostravy, tak z Poruby a svou dobrou dostupností určitě vyhovuje většině cyklistů. Navíc se zde nabízí napojení na nedalekou cyklostezku vedoucí kolem řeky. Přidanou hodnotou je absence pěších návštěvníků lesoparku.

Zapojení komunity

Při tvorbě trati byly osloveny místní sportovní cyklistické kluby, se kterými byly konzultovány jednotlivé prvky trati i zázemí. Zároveň realizátoři vycházeli z vlastních zkušeností při budování Cow trail v Kletné (konzultace s českými reprezentanty).

K projektu byly vytvořeny webové stránky a sociální sítě. Do areálu vytvořeného crossparku má veřejnost volný přístup za dodržování níže uvedených pravidel.

Pravidla chování v crossparku

 

Stav: dokončeno
Realizace: 5. ročník, 2022–2023
Žadatel: Radovan Šťastný
Poskytnutá dotace: 500 000 Kč
Umístění: obvody města Ostravy – Zábřeh, Nová Ves, Mariánské Hory a Hulváky,
v areálu bývalého koupaliště (parc. č. 317/8, 317/6, 317/3, 356/4 atd.)