Aktualizováno 31.1.2023

Zpřístupnění farské zahrady v Ostravě-Heřmanicích

Cílem projektu bylo zpřístupnit farskou zahradu v Heřmanicích veřejnosti. Jejím zpřístupněním se podpořil nejen místní komunitní život, ale vytvořilo se i jedinečné místo pro setkávání, odpočinek, rozjímání, společenské a kulturní akce, ale i sportovní aktivity.

O projektu

Heřmanice jako součást městského obvodu Slezská Ostrava je stále více vyhledávaným místem pro bydlení. Lokalita je dobře situovaná: skýtá výhody městského života (blízké centrum města), zároveň nabízí klidné bydlení nezatížené hlukem města, ale také snadnou dostupnost městské hromadné dopravy. I přes tuto situační výhodu, je v této lokalitě stále nedostatek veřejných míst, kde by se mohli občané společně setkávat, odpočívat a rozvíjet společenské akce, jehož součástí by bylo dětské hřiště, které dostupným místem pro bezpečné a kreativní trávení volného času pro rodiny s dětmi, což řeší tento projekt. Koncepce projektu zohledňovala všechny věkové skupiny, důraz byl kladen na prostor pro rodiny s dětmi. Vznikl tak otevřený, přehledný a bezpečný prostor.

V rámci projektu byly provedeny následující aktivity: úprava prostoru před farou formou instalace interaktivních panelů pro děti, vznikla čítárna, ekokoutek, pobytový trávník, dětské hřiště, které tvoří stěžejní část farské zahrady, altán a terasa s pergolou, hrací chodník, interaktivní stěna, gril a ohniště a v neposlední řadě senior koutek.

Zapojení veřejnosti

Místní komunita se podílela na přípravě projektu, stejně tak se podílela při vlastní realizaci projektu, kde se zapojila taktéž i širší veřejnost. Jednalo se zejména o očištění, drobné opravy a nátěry stávajících plotů a plotových sloupků, finální terénní úpravy po budování nových pěších komunikací, setí trávy, zalévání, příprava a osazení záhonů, výsadba keřů a stromů, drobné ořezy a úpravy stromů a keřů, drcení (likvidace) klestí a vybudování nebo výroba dílčích prvků na stanovištích. Veřejnost se následně také podílí na pravidelné údržbě, zejména při jarním a podzimním úklidu.

 

video

 

Stav: dokončeno
Realizace: 2. ročník, červen 2019
Žadatel: Římskokatolická farnost Ostrava-Heřmanice
Poskytnutá dotace: 500 000 Kč
Umístění: K Návsí 176/6, Ostrava-Heřmanice, 71300

 

FOTOGALERIE