Aktualizováno 30.1.2023

Zeleň, Tyršův reliéf

Cílem projektu bylo vytvořit ze zanedbaného zákoutí okolo Tyršova reliéfu v centru města ostrov kvetoucí zeleně, který lahodí oku kolemjdoucího a přiláká poletující hmyz, kterého v centru města rapidně ubylo. Právě výsadbou keřů je cíleno na hmyz, který zde nachází útočiště a potravu. Navíc bohatě kvetoucí hortenzie krásně působí i na okolí. Instalací nášlapných kamenů pod desku: Dr. Miroslav Tyrš, zakladatel sokolstva, je umožněno konání pietních aktů, které připomenou jeho památku a odkaz. Bylo tak vytvořeno místo pro stání čestné stráže po bocích desky i kladení věnců, květin nebo svíček.

O projektu

Úpravy začaly odstraněním travního porostu, hutná půda byla připravena na výsadbu nových rostlin, a to zrytím, prokypřením a prohnojením. Poté byla doplněna zemina. Následně byly instalovány nášlapné kameny a vysazeny dřeviny s trvalkami. Na závěr byl prostor zavlažen a vyplněn mulčovací kůrou. Celá koncepce zeleně byla navržena s minimálními nároky na údržbu, jelikož vysazené dřeviny nepotřebují pravidelný řez. Všechny rostliny jsou trvalky, další výsadba tedy není potřebná. O případné doplnění mulčovací kůry nebo pletí se postarají sokolové z místních jednot.

Zapojení komunity

Do návrhů prostoru se zapojili sokolové z TJ Sokol Nová Bělá a TJ Sokol Moravská Ostrava. Návrh byl konzultován s krajinnou architektkou a také s členkou Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu. Při realizaci pomohli také Sokolové, a to výsadbou keřů a trvalek nebo instalací nášlapných kamenů.

Stav: dokončeno
Realizace: 4. ročník,  září 2022
Žadatel: Ondřej Rybníček
Poskytnutá dotace: 27 000 Kč
Umístění: Moravská Ostrava a Přívoz