Aktualizováno 9.11.2022

Zeleň, Tyršův reliéf

Cílem projektu je vytvořil ze zanedbaného zákoutí okolo Tyršova reliéfu ostrov kvetoucí zeleně, který bude lahodit oku kolemjdoucího a přiláká poletující hmyz, kterého v centru města rapidně ubylo. Právě výsadbou keřů je cíleno na hmyz, který zde nachází útočiště a potravu. Navíc bohatě kvetoucí hortenzie krásně působí i na okolí. Instalací nášlapných kamenů pod desku: Dr. Miroslav Tyrš, zakladatel sokolstva, umožněno konání pietních aktů, které připomenou jeho památku a odkaz. Bude jimi vytvořeno místo pro stání čestné stráže po bocích desky i kladení věnců, květin nebo svíček.

O projektu

Úpravy započnou odstraněním nynějšího travního porostu. Dále bude nutné hutnou půdu připravit na výsadbu nových rostlin. A to zrytím, prokypřením a prohnojením. Poté bude doplněna zemina. Úpravy započnou odstraněním nynějšího travního porostu. Půda bude zryta, prokypřena a prohnojena, bude doplněna zemina. Následující den budou instalovány nášlapné kameny a vysazeny dřeviny s trvalkami. Nakonec bude prostor zavlažen a vyplněn mulčovací kůrou. Celá koncepce zeleně je navržena s minimálními nároky na údržbu. Vysazené dřeviny nepotřebují pravidelný řez. Všechny rostliny jsou trvalky, další výsadba tedy není potřebná. O případné doplnění mulčovací kůry nebo pletí se postarají sokolové z místních jednot.

Zapojení komunity

Do návrhů prostoru se zapojili sokolové z T.J. Sokol Nová Bělá a T.J. Sokol Moravská Ostrava. Návrh byl konzultován s krajinnou architektkou a také s členkou Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu. Při realizaci pomohou také Sokolové, a to výsadbou keřů a trvalek nebo instalací nášlapných kamenů.

Stav: dokončeno
Realizace: 4. ročník,  září 2022
Žadatel: Ondřej Rybníček
Poskytnutá dotace: 27 000 Kč
Umístění: Moravská Ostrava a Přívoz