Aktualizováno 9.11.2022

Veřejný prostor u sokolovny v Ostravě-Proskovicích

Místo v Proskovicích, kde se rádi setkávají místní obyvatelé, tím již je areál místní sokolovny. Nově upravený prostor v přední i zadní části areálu slouží veřejnosti i mimo akce pořádané sokolskou jednotou.

Popis projektu

Původní stav areálu sokolovny nebyl upravený a chybělo zde zázemí pro náhodné návštěvníky. Prostor sloužil hlavně členům sokolské jednoty a jejím akcím. Do projektu byli také zapojeni studenti Katedry architektury stavební fakulty VŠB TU Ostrava, kteří vytvořili návrhy okolí Sokolovny. Tyto návrhy sloužily jako inspirativní podklad technického plánu k vybudování zahrady a přístřešku. Realizace samotná probíhala za velké pomoci brigádníků z řad TJ Sokol Proskovice, sousedů či občanů obce.

V rámci projektu byl vybudován přístřešek proti dešti či slunci, lavičky se stolem v přední části areálu a stojan na kola. Došlo k odstranění nevhodných a nefunkčních prvků z fasády, úpravě volně přístupného přívodu a odvodu pitné vody v zadní části areálu, vytvoření pítka. Osázeny keři byly nové záhony kolem přístupové cesty. Opraven byl kryt jímky, která je součástí prostoru a nachází se v místě častého pohybu osob.

Zapojení komunity

Projekt byl realizován dobrovolníky z řad jednoty a také z řad sousedů a občanů obce. Odborné práce byly zajištěny místními řemeslníky. Každý člen výboru Sokolů dostal na starosti určitou část projektu. Většinu prací Sokolové zvládli sami – upravili terén před Sokolovnou, zasadili rostliny, natřeli plot mezi hřišti, přivezli nové poklopy na jímky, nové lavičky a stoly. Dále brigádníci sestavili přístřešek, vytvořili nové vývody pro vodu s pítkem, natřeli podstavce pod stoly a lavice.

Stav: dokončeno
Realizace: 1. ročník, červenec 2018
Žadatel: TJ Sokol Ostrava-Proskovice
Poskytnutá dotace: 90 000 Kč
Umístění: Ostrava-Proskovice

 

FOTOGALERIE