Aktualizováno 9.11.2022

Veřejné prostranství podle nás !!!

Cílem projektu bylo zkvalitnit veřejný prostor, respektive nabytí nové funkce lokality Novoveských rybníků „Pod Bedřiškou“, zkrášlení tohoto prostranství a zvýšení jeho využitelnosti pro širokou veřejnost.

O projektu

Rybníky „Pod Bedřiškou“ byly a jsou vyhledávaným místem obyvatel Nové Vsi a přilehlého městského obvodu Jih, především jeho části Pískové doly k trávení volného času. Okolo rybníků je vedena cyklostezka spojující Zábřeh s křižovatkou U Vodárny. V minulosti již proběhla v předmětné lokalitě rekonstrukce tří rybníků a revitalizace přilehlého území z fondů Ministerstva financí. Realizací tohoto finančně náročného projektu byl dotčen předchozí stav a musel být odstraněn původní zastaralý a poškozený mobiliář, který ovšem nešlo financovat z tohoto programu.

Projekt tedy zahrnoval především pořízení laviček, odpadkových košů, hracích prvků pro děti a výsadbu vodní kvetoucí zeleně na všech třech rybnících, aby došlo ke zvelebení plochy rybníků.

Zapojení komunity

Projekt předpokládal aktivní zapojení veřejnosti, zejména obyvatel městské části Ostrava – Nová Ves. Veřejnost byla s projektem seznámena prostřednictvím informačních a mediálních kanálů Nové Vsi. Následně byly organizovány brigádnické akce, na které byla zvána veřejnost. Mimo jiné došlo také aktivní zapojení dětí a mládeže do 18 let, zejména prostřednictvím členů kolektivu mladých hasičů

Stav: dokončeno
Realizace: 2. ročník, květen 2019
SH ČMS Nová Ves
Poskytnutá dotace: 325.000 Kč
Umístění: Pozemek parc. Č. 256/1 v k. ú. Nová Ves, obec Ostrava

 

FOTOGALERIE