Aktualizováno 9.11.2022

Venkovní hřiště pro seniory

Předmětem projektu bylo vybudování venkovního hřiště pro seniory, čímž došlo k podpoře aktivního života seniorů s cílem nejen posilovat, ale také udržet motorické schopnosti, které s přibývajícími lety senioři postupně ztrácejí. Současně se tak přispěje k jejich zapojení do komunitního života a podpoří se vícegenerační volnočasové aktivity obyvatel žijících v okolí.

O projektu

Do prostoru byly umístěny venkovní fitness prvky – cvičební a posilovací stroje a vznikla tak venkovní posilovna, kde si senioři mohou nerušeně a na čerstvém vzduchu zacvičit. Nejen s cílem jen posilovat, ale také udržet motorické schopnosti, které kvůli věku postupně ztrácejí. Výhodou těchto strojů, s ohledem na tuto věkovou kategorii, je i fakt, že při cvičení se využívá pouze váha vlastního těla, čímž je takové venkovní fitness dostupné prakticky všem. Komunitní prostor „Venkovní hřiště pro seniory“ je také vybaven městským mobiliářem – venkovními fitness prvky řady CX, celokovové a hlavně odolné vybavení určené do městských parků a obytných vnitrobloků. Celkoý  design a barevné zpracování venkovních fitness prvků v kombinaci zelené a červené barvy, svým provedením oživuje venkovní prostranství, čímž také zatraktivnil danou část parku na sídlišti 7. porubského obvodu, současně se tak i zvýšil jeho užitná hodnota a veřejnému prostoru dodal novou funkci.

Zapojení komunity

Na projektu  se podíleli členové bytového družstva Na Robinsonce do procesu, kteří se do realizace zapojovali již od samého začátku. Svými podněty iniciovali vedení družstva, aby představenstvo podalo přihlášku do dotačního programu, což na svém jednání dne 13. 3. 2018 odsouhlasili. Současně byl za jejich pomoci zpracován projektový záměr a členové bytového družstva svůj souhlas podpořili svým podpisem na podpisovém archu.

 

Stav: dokončeno
Realizace: 2. ročník, červenec 2018
Žadatel: Bytové družstvo Na Robinsonce
Poskytnutá dotace: 336 000 Kč
Umístění: k. ú. Poruba-sever, parcelní číslo 3609/1 (poblíž ul. Na Robinsonce a ul. Marie Majerové), Ostrava-Poruba