Aktualizováno 13.2.2023

Úprava předprostoru u Domu seniorů v Krásném Poli

 

Cílem projektu je zatraktivnění okolí Domu seniorů a vytvoření příjemného prostředí pro jeho obyvatele díky realizaci nové zahrady a odpočinkových prostor.

O projektu

V okolí Domu seniorů dojde k osázení otevřené části zahrady, a to stromy, keři, mobilními lavičkami, slunečníky a vyvýšenými záhony. Součástí bude navážka kvalitní zeminy, terénní úpravy a založení trávníku. Pro pohodlnější pohyb seniorů budou vybudovány schody z terasy do zahrady a dojde k oplocení této části areálu, aby bylo možné jej na noc uzavírat.

Dále budou realizovány předzahrádky u vstupů do jednotlivých bytů, které budou osázeny okrasnými keři a sakurami.

 

Zapojení komunity

Do přípravy a realizace úprav se zapojí klienti Domu seniorů a jejich rodinní příslušníci, žáci SŠ Zdeňka Matějčka v rámci odborné praxe a dále odborníci z řad veřejnosti, členové ZO ČZS v Krásném Poli.

 

Stav: příprava
Realizace:
5. ročník, 2022–2023
Žadatel: Jiřina Pandularisová
Poskytnutá dotace: 497 000 Kč
Umístění: Krásné Pole, Družební ulice č. 875/177

 

FOTOGALERIE