Aktualizováno 29.8.2023

Úprava předprostoru u Domu seniorů v Krásném Poli

Cílem projektu bylo zatraktivnění okolí Domu seniorů a vytvoření příjemného prostředí pro jeho obyvatele díky realizaci nové zahrady a odpočinkových prostor.

O projektu

V okolí Domu seniorů došlo k osázení otevřené části zahrady, a to stromy, keři, mobilními lavičkami, slunečníky a vyvýšenými záhony. Součástí byla navážka kvalitní zeminy, terénní úpravy a založení trávníku. Pro pohodlnější pohyb seniorů byly vybudovány schody z terasy do zahrady a došlo k oplocení této části areálu, aby bylo možné jej na noc uzavírat.

Dále byly realizovány předzahrádky u vstupů do jednotlivých bytů, které jsou osázeny okrasnými keři a sakurami.

 

Zapojení komunity

Do přípravy a realizace úprav se zapojili klienti Domu seniorů a jejich rodinní příslušníci, žáci SŠ Zdeňka Matějčka v rámci odborné praxe a dále odborníci z řad veřejnosti, členové ZO ČZS v Krásném Poli.

 

Stav: dokončeno
Realizace:
5. ročník, 2022–2023
Žadatel: Jiřina Pandularisová
Poskytnutá dotace: 497 000 Kč
Umístění: Krásné Pole, Družební ulice č. 875/177