Aktualizováno 9.11.2022

Univerzitní předprostor Chittussiho ulice

Proměna prostoru před Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity ve funkční a moderní prostranství s edukativními prvky k trávení volného času.

Popis projektu

Pozemek univerzity, který je součástí veřejného prostoru, již neplnil svou funkci. Nacházely se zde uschlé stromy, torza odpadkových košů, nebo zanedbaná posezení. Cílem revitalizace, jehož autorkou je zahradní architektka Ing. Ilona Vybíralová, byla přeměna prostoru ve funkční a moderní prostranství, kudy nebudou studenti, zaměstnanci a veřejnost pouze rychle procházet jako dosud, ale kde budou také trávit svůj čas.

Revitalizace plochy před Přírodovědeckou fakultou tedy zahrnovala odstranění nevyhovujících stromů a starého mobiliáře. Zachovány zůstaly čtyři vzrostlé stromy a vysazen byl jeden nový, který je chráněný proti pochozu ocelovou mříží. Na místě vznikla naučná geologická stezka s geologickými exponáty umístěnými na různě vysokých ocelových terčích. Krátká geologická stezka představuje třicet lokálních hornin. Kromě kamenů si můžete prohlédnout také zajímavě zpracovanou tabuli o vývoji a přeměně hornin. Vytvořen byl také povrch z litého betonu, ve kterém jsou otištěny tvary listů a přírodních struktur. Tato expozice má upozorňovat na přírodovědnou tematiku přilehlé budovy a zároveň také plnit estetickou funkci. Na prostranství byly instalovány různé typy posezení – hromadné, vyvýšené a individuální na lavičkách s opěradlem. Současně byly doplněny stojany na kola a koše na tříděný odpad.

 

Zapojení komunity

Na realizaci projektu se podíleli zaměstnanci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Stav: dokončeno
Realizace: 1. ročník, červen 2018
Žadatel: Ostravská univerzita
Poskytnutá dotace: 916 000 Kč
Umístění: ulice Chittussiho, Slezská Ostrava
GPS: 49.8432606N, 18.3038636E

 

FOTOGALERIE