Aktualizováno 9.11.2022

Umělecký kříž a úprava veřejného prostoru

Zkulturnění neutěšeného stavu veřejného prostoru, který se nachází před farním úřadem a Fakultou umění Ostravské univerzity v Ostravě-Mariánských Horách, takový byl cíl tohoto projektu.

Popis projektu

Římskokatolická farnost projektem chtěla navázat na záměr vedení radnice městského obvodu provést v roce 2018 opravu chodníku a komunikace na ulici Hozova. V rámci tohoto projektu se jednalo o první část celkové obnovy parčíku, ve kterém bylo umístěno nové dílo, a to socha Kříže. Okolo sochy byla následně provedena výsadba zeleně včetně malého přístupového chodníčku. Vedení radnice také hodlá v dalších letech pokračovat v celkové revitalizaci dotčeného území včetně obnovy památníku obětem 2. světové války, umístěním laviček a dalšího vybavení.

Zapojení komunity

Zapojení farní komunity do celkové obnovy parčíku, který se nachází ve středu obce (nedaleko Stojanova náměstí) pomohlo k integritě této skupiny a ke zkulturnění nejen veřejného prostranství, ale i k budování dobrých vztahů mezi lidmi.

Stav: dokončeno
Realizace: 2. ročník, prosinec 2019
Žadatel: Římskokatolická farnost Mariánské Hory a Hulváky
Poskytnutá dotace: 457 000 Kč
Umístění: Mariánské Hory a Hulváky

 

FOTOGALERIE