Aktualizováno 9.11.2022

Tradiční venkovská zahrada Hrušov

Jedná se o veřejně přístupnou zahradu ve stylu tradiční venkovské zahrady z přelomu 19. – 20. století umístěné vedle fary a kostela v Ostravě-Hrušově. Zahrada slouží pro různé aktivity spolku Balónek, a také jako odpočinkové místo a místo pro setkávání místních obyvatel.

Popis projektu

Tradiční venkovská zahrada vznikla na místě původní farní zahrady, která nebyla v optimálním stavu a vůbec využívaná. Koncept venkovské zahrady z přelomu 19. -20. století byl zvolen proto, aby zahrada odpovídala době výstavby sousedního kostela a fary. Dalším důvodem bylo oživení doby dávno minulé zejména dětem, pro které je pak v plánu připravit mnoho různých praktických i teoretických workshopů na různá témata, na která se budou moci se svou třídou přihlásit. Zahrada obsahuje následující prvky, které byly v rámci projektu vybudovány: zeleninovou zahradu pro ukázku pěstování tradičních plodin, bylinkovou zahrádku, jedlý les, ohniště, přístřešek, zahradní toaletu, studnu a kříž. Na internetových stránkách zřízených spolkem lze následně zjišťovat veškeré informace o akcích a programech na zahradě.

Zapojení komunity

V rámci realizace byla snaha o co největší zapojení dobrovolníků z řad členů a přátel spolku a místní komunity sdružující se v místě farnosti. Pro náročnější práce vyžadující strojní mechanizaci, odborné znalosti nebo velkou fyzickou náročnost byli osloveni příslušní odborníci. I v rámci jejich práce však byla snaha zapojit maximálně dobrovolnou pracovní sílu. Některé části zahrady spolek a dobrovolníci vybudovali zcela samostatně – zeleninovou zahradu, bylinkovou zahrádku a kamenné chodníky a zpevněné plochy.

Stav: dokončeno
Realizace: 3. ročník, září 2020
Žadatel: Balónek z.s.
Poskytnutá dotace: 500 000 Kč
Umístění: Zahrada je umístěna na pozemcích číslo 5/1, 19/2 a částečně na pozemcích 4, 6, 7 na katastrálním území Ostrava – Hrušov