Aktualizováno 9.11.2022

Společným pohybem spojujeme generace

Projekt je součástí širšího záměru na revitalizaci veřejného prostoru mezi ulicemi Nová kolonie, Krásnopolská a Bajgarova. Vlastní projekt měl za cíl vybudovat na jednom místě workoutové hřiště pro mladé a cvičící prvky pro seniory. Cílem projektu bylo podpořit aktivní pohyb občanů bez rozdílu věku.

O projektu

V rámci projektu bylo postaveno několik cvičebních prvků zahrnující workoutové hřiště o rozměrech 11 x 5 m, včetně dopadové plochy. Tento typ venkovních hřišť je velmi oblíbený především mezi mládeží a mladšími lidmi, mezi které patří i členové SDH Krásné Pole. Hlavní přidanou hodnotou projektu bylo však propojení všech generací při venkovních tělocvičných aktivitách, a to formou instalace několika cvičících strojů určených pro seniory, a to co možná nejblíže workoutovému hřišti. Projekt tedy předpokládal vytvoření místa pro společné cvičení lidí napříč generacemi. Záměrem bylo i vybudování společného nezastřešeného posezení vedle cvičebních ploch, aby mohli sportovci společně i odpočívat, případně na společných akcích sledovat výkony cvičících. V roce 2018 oslavil SDH Krásné Pole výročí 125 let od svého založení a při této příležitosti byl vysazen také památeční strom, což se uskutečnilo také v rámci tohoto projektu spolu se slavnostním otevřením.

Zapojení komunity

Projekt byl realizován díky aktivnímu zapojení členů SDH i veřejnosti, jak do přípravy projektu, tak i realizace stavební části. Posezení tvořené dvěma betonovými stupni ve tvaru U bylo vybudováno zapojením vlastních členů komunity, stejně tak i zasazení pamětního stromu a finální zahradnické úpravy okolí.

Stav: dokončeno
Realizace: 2. ročník, květen 2019
Žadatel: SH ČMS Krásné Pole
Poskytnutá dotace: 498 000 Kč
Umístění: Ostrava – Krásné Pole