Aktualizováno 1.7.2024

Společně na zahradě

Cílem projektu je revitalizace prostoru školní zahrady MŠ P. Lumumby 25, která je celoročně přístupná veřejnosti.
Aktivity myslí na všechny věkové kategorie obyvatel Ostravy s cílem umožnit dětem i dospělým co nejintenzivnější kontakt s přírodou.

O projektu

V rámci projektu je plánována výměna staré, poškozené herní sestavy pro děti ve věku 2-10 let za novou, z odolnějšího materiálu. Dále nákup nového herního prvku – bahniště, který umožní dětem seznamování se s pokusy s přírodním materiálem. Stávající zahrádky, vybudované svépomocí, využívané k výuce, k pěstování bylinek, jahod, rajčat apod., nyní poničeny nešetrným sekáním trávy, vyměnit za vyvýšené záhony. Haptický chodník vybudovaný vlastními silami revitalizovat, opravit, zkvalitnit nášlapné plochy. Vybudovat a osázet prostor před vstupem na školní zahradu, vytvořit okrasné záhony. Na této travnaté ploše parkují vozidla a vytváří koleje a výmoly.

Kontakt s přírodou významně přispívá k duševnímu zdraví a pohodě, snižuje stres, úzkosti a deprese. Pobyt a pohyb venku zlepšuje fungování imunitního systému a snižuje počet nemocí, učení venku je názorné, trojrozměrné, pestré.

Zapojení komunity

Veřejnost bude o záměrech spolku SRPŠ informována a vyzvána ke spolupráci prostřednictvím letáků a plakátů vyvěšených na vchodech obytných domů v okolí MŠ P. Lumumby 25. V MŠ se uskuteční třídní schůzky, kde budou rodiče, členové spolku SRPŠ, podrobně informování o konceptu proměny prostoru školní zahrady a okolí. Dobrovolníci z řad veřejnosti a spolku se budou scházet na pracovních poradách, kde proběhne rozdělení kompetencí apod.

 

Stav: dokončeno
Realizace: 5. ročník, 2022–2023
Žadatel: Spolek rodičů a přátel mateřské školy U lesa P. Lumumby 25, Ostrava – Zábřeh
Poskytnutá dotace: 490 000 Kč
Umístění: ul. P. Lumumby 25, Ostrava – Zábřeh