Aktualizováno 9.11.2022

Sochařská kašna

Proměna bývalé požární nádrže ostravského dolu Hlubina, který je součástí industriálního areálu Dolních Vítkovic, v originální kašnu se sochami pod hladinou.

Popis projektu

Námětem pro tento umělecký počin byl návrh studentky VŠB-TUO Lenky Bartůňkové s názvem Duch Hlubiny. Vzešel jako vítězný z mezinárodního soutěžního workshopu v roce 2014, který pořádal Provoz Hlubina ve spolupráci s Katedrou architektury VŠB-TU v Ostravě za účasti studentů architektury z Katowic, Liberce a Ostravy.

V rámci dotačního programu fajnOVY prostor proběhla rekonstrukce bývalé požární nádrže této hojně navštěvované industriální památky. Vytvořena byla základní forma i první betonová socha od sochaře Kurta Gebauera. Byl tak nastartován mnohaletý projekt, v rámci něhož by měly sochy v kašně postupně přibývat. Celkem by zde v následujících letech mělo být ponořeno pod hladinu až 36 soch lidských postav.

Koncept kašny spočívá v připomenutí 235 horníků, kteří zahynuli při práci na Dole Hlubina.

Zapojení komunity

Na realizaci projektu se podíleli zástupci Dolní oblasti Vítkovice, členové spolku Provoz Hlubina. Zapojená byla také Katedra architektury VŠB-TU v Ostravě včetně sochařů a architektů.

Stav: dokončeno
Realizace: 1. ročník, červenec 2018
Žadatel: občanské sdružení Hlásím se k továrně
Poskytnutá dotace: 95 000 Kč
Umístění: Provoz Hlubina, Důl Hlubina, Moravská Ostrava 3369, 702 00 Ostrava

 

FOTOGALERIE