Aktualizováno 9.11.2022

Slezskoostravský hřbitov – naučná trasa, mapa a oprava hrobu Augustina Handzela II. etapa

Při příležitosti výročí 195 let od založení slezskoostravského hřbitova byl zrealizován projekt, který lidem umožnil novým způsobem poznávat tento veřejný prostor, který byl dosud málo propagovaný, a přesto významný – nejstarší ostravský hřbitov a jeho minulost. Zároveň byla připomenuta osobnost významného ostravského sochaře Augustina Handzela s tím, že byl opraven jeho hrob a obnovena zaniklá socha.

O projektu

Slezskoostravský hřbitov je nejstarším a největším ostravským hřbitovem. Jde o unikátní veřejný prostor, který kromě cenných hrobů a zajímavých soch přináší možnost poznávat minulost našeho města skrze významné osobnosti, které jsou zde pohřbené. Tento projekt veřejnost seznámí s těmito osobnostmi a umožní lidem samostatné aktivní trávení času na hřbitově, které ale nebude nijak narušovat potřebnou pietu. Trasa je zaměřena na poznávání významných osobností, zájemci si mohou vzít s sebou mapu s doporučeným směrem procházky. Zároveň bude mít veřejnost možnost se seznámit s osobností sochaře Augustina Handzela, který se významně podepsal na podobě veřejného prostranství našeho města, kdy je autorem řady cenných soch v Ostravě. Z veřejné soutěže vzešlo nové umělecké dílo, které obohatilo funerálních děl na slezskoostravském hřbitově.

V rámci projektu byla vytvořena naučná trasa vedoucí k hrobům významných osobností spolu s vytvořenou mapkou, která zájemce po hřbitově provede, byl opraven hrob významného ostravského sochaře Augustina Handzela spolu s jeho sochou, která je umístěna na místě původní (zaniklé sochy).

Zapojení veřejnosti

Do projektu se měla možnost zapojit spolu s organizátory i veřejnost formou opravy hrobu A. Handzela, který společně očistili a osadili květinami. Dobrovolníci se také zapojili do přípravy naučné trasy a mapy. Celkem se do příprav a realizace projektu zapojilo 40 dobrovolníků.

Dále měla veřejnost možnost zúčastnit se komentovaných procházek, procházek s mapou a následně se také zapojit do pravidelné údržby hrobu, mapování stavu hrobu a kontrolou stavu informačních cedulí.

Stav: dokončeno
Realizace: 2. ročník, červen 2019
Žadatel: spolek Fiducia
Poskytnutá dotace: 445 000 Kč
Umístění: Slezskoostravský hřbitov

 

FOTOGALERIE