Aktualizováno 9.11.2022

Rybníky pod Bedřiškou – místo pro lepší život

Projektem byl veřejný prostor lokality Novoveských rybníků „Pod Bedřiškou“ dovybaven chybějícím dřevěným mobiliářem. Rybníky „Pod Bedřiškou“ jsou vyhledávaným místem obyvatel Nové Vsi a přilehlého městského obvodu Ostrava-Jih, k turistice, odpočinku a zároveň jsou místem setkávání obyvatel Nové Vsi. Okolo rybníků je vedena cyklostezka spojující Zábřeh s křižovatkou U Vodárny.

O projektu

Projekt zahrnoval především doplnění mobiliáře, který vzešel z podnětu návštěvníků rybníků. Vznikla tak knihobudka, stojan na kola, srubová lavice a lavice v kmeni. Mimo tyto dřevěné prvky byl srovnáván terén a byla vysazována vegetace.

Zapojení komunity

Realizátorem byl Sbor dobrovolných hasičů Ostrava – Nová Ves ve spolupráci s Rybářským spolkem Nová Ves a obyvateli Městského obvodu Nová Ves. Do projektu se zapojily také děti a mládež do 18 let, zejména prostřednictvím členů kolektivu mladých hasičů. Komunita dobrovolnicky pracovala na zabudování mobiliáře do terénu, jeho ukotvení a terénních úpravách.

Stav: dokončeno
Realizace: 4. ročník, říjen 2020
Žadatel: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves
Poskytnutá dotace: 80 000 Kč
Umístění: Nová Ves, parc. č. 256/1

 

FOTOGALERIE