Aktualizováno 9.11.2022

Restaurant Day Ostrava

Díky projektu Restaurant Day Ostrava získali amatérští milovníci vaření prostor k seberealizaci. V jeden den si mohl kdokoliv, kdo měl zájem v rámci festivalu otevřít svou vlastní improvizovanou restauraci, dát jí jméno, připravit a vyladit si libovolné menu a otestovat jeho kvality na návštěvnících festivalu. Principem festivalu bylo prohloubit mezilidské vztahy skrz společnou lásku k jídlu a malým gastroprojektům pomoci zmapovat zájem o jejich produkt.

O projektu

Tímto projektem je městský prostor vyplňován velmi zajímavou komunitní akcí, na které se podílejí přímo obyvatelé města Ostravy. Akce má velmi silný komunitní ráz, atmosféra je jen těžko popsatelná slovy. Řady kuchtíků jsou velmi stabilní a mají tendenci rozrůstat se. Stejný trend je i mezi návštěvníky. Prvního vydání se zúčastnilo pět kuchtíků a přišlo na padesát účastníků, časem komunita vzrostla a pravidelně vaří až třicet kuchtíků a na akci chodí téměř tisíc jedlíků. V minulosti i díky Restaurant Day Ostrava vyrostly tak známé projekty jako například Just Donut, Faency Fries, Snídaně sbližuje, Párek a brioška, Pelmešky a s každým vydáním se rekrutují další a další kuchtíci, kteří svůj amatérský počin přetaví v reálný gastropodnik v Ostravě.

V rámci projektu byla z rozpočtu fajnOVého prostoru podpořena organizace tří po sobě jdoucích termínů festivalu ve spojení s bohatým doprovodným programem a podpora propagace a marketingu těchto akcí.

Zapojení komunity

Silné komunitní propojení bylo mimo jiné dáno velmi širokou cílovou skupinu, kterou byli organizátoři schopni oslovit, a která patří k stabilním fanouškům akcí Restaurant Day Ostrava. Jídlo baví, jak mladé vysokoškoláky, tak rodiny, sousedy a sousedky, muže a ženy. Ti všichni spoluutvářeli Restaurant Day Ostrava.

Stav: dokončeno
Realizace: 2. ročník, prosinec 2018
Žadatel: Jitřenka Jitka Navrátilová
Poskytnutá dotace: 65 000 Kč
Umístění: Moravská Ostrava a Přívoz, místa jsou obměňována

 

Více fotografií z Restaurant Day Ostrava ZDE.