Aktualizováno 18.4.2023

Plesenský park – revitalizace pozemku bývalého koupaliště

Cílem projektu je vytvoření společenského „místa“ z pozemku bývalého koupaliště, které bude odpovídat potřebám občanů Plesné a zároveň zachová přírodní a kulturní ráz prostoru, ve kterém se nachází.

O projektu

Po dlouhá léta občany Plesné trápí absence veřejného prostoru pro setkávání a společenské aktivity. Nejvíce jsou tímto postiženy rodiny s dětmi, kterým chybí místo k socializaci (dětské hřiště, park) a také senioři, kteří jsou v Plesné velmi aktivní v rámci Klubu důchodců.

Na pozemku se plánuje vybudování malé tůňky/biotopu na trvale zamokřené části pozemku, která pomůže s odvodněním pozemku a zároveň vytvoří atraktivní místo pro odpočinek, dětské hry, ale i místo pro život řady živočichů. V blízkosti budoucí tůňky se nachází studna, kterou chtějí realizátoři využít pro vodní hřiště. Jelikož se převážná část pozemku nachází v záplavovém území, bylo plánování veškerých aktivit náročné a prošlo mnohými úpravami. Jediné místo za hranicí záplavového území je svah, ve kterém se plánuje vytvořit soustava svahových prvků pro dětské hry (klouzačku, lanové prvky, lezeckou stěnu apod.). Blízkost potoka s přirozeným charakterem a navazující lesní porost rozšiřují nabídku upravované plochy o možnosti spontánních her hlavně dětí ve zcela přírodním prostředí. V tomto ohledu se plánuje vznik interaktivních vzdělávacích ploch.

Navržený projekt revitalizace přispěje ke zlepšení veřejného života občanů Ostravy-Plesné. Na místě se budou lépe poznávat nejen místní občané, ale také lidé ze širokého okolí, pro které je Plesná oblíbeným cílem vycházek a projížděk na kole. Nově upravený prostor by chtěl nabídnout různorodé aktivity pro občany všeho věku – od dětí až po seniory. Realizátoři tak chtějí vytvořit prostředí pro jejich sbližování a budování vzájemného respektu, prostředí, kde najdou své místo individualisté i celé komunity.

Zapojení komunity

Již před schválením žádosti o dotaci se občané postupně do tvorby parku zapojovali a budovali si tak nejen vztah k tomuto místu, ale také nové vazby mezi starousedlíky a novými obyvateli, převážně mladými lidmi, kteří se navzájem neznají. Všechny aktivity na pozemku probíhají formou společných brigád.

 

Stav: realizace
Realizace: 5. ročník, 2022–2023
Žadatel: Tělocvičná jednota Ostrava-Plesná
Poskytnutá dotace: 500 000 Kč
Umístění: areál koupaliště, Ostrava-Plesná, parc. č. 240