Aktualizováno 9.11.2022

Pingpongové stoly pro Porubu

Cílem projektu bylo vytvoření další možnosti aktivního trávení volného času v Ostravě-Porubě. Instalací dvou venkovních betonových stolů na stolní tenis a dvou laviček vzniklo veřejné místo, které bude sloužit jak žákům blízkých škol, tak místním obyvatelům.

O projektu

Jedná se o projekt dobrovolníků z řad studentů třídy 2. E, Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, pod vedením pedagožky a matky Mgr. Marcely Zončové, M.A., která pro svou myšlenku tuto skupinu studentů nadchla. Realizací tohoto projektu se měli tito mladí lidé možnost seznámit se s tím, co jako občané mohou pro své okolí udělat a mohou si v praxi vyzkoušet to, co se teoreticky učí ve škole. Organizací tohoto projektu, které bude sloužit nejen jim ale také lidem v okolí, získali cenné zkušenosti, které je mohou nadále formovat např. při výběru povolání. Navíc vzniklo místo, kde mají místní další možnost pro aktivní trávení volného času. Důležitým aspektem bylo také navrácení života do parku, kterým občané pouze procházejí nebo v něm venčí psy.

Prostředky na projekty byly využity na zakoupení dvou venkovních stolů pro stolní tenis a dvou laviček pro přihlížející hráče, náklady spojené s jejich instalací a dále uvedení do provozu a představení v rámci akce Zažít Ostravu jinak.

Zapojení komunity

Do projektu byli zapojeni studenti Jazykového gymnázia Pavla Tigrida, kteří se na jeho přípravě i realizaci podíleli jak jak v rámci výuky tak i ve svém volném čase. čímž získávali mimo jiné příležitost udělat něco pozitivního pro druhé a v praxi použít poznatky získané v různých předmětech.

Stav: dokončeno
Realizace: 2. ročník, prosinec 2019
Žadatel: Zončová Marcela
Poskytnutá dotace: 79 000 Kč
Umístění: Park vedle Domu kultury Poklad v rohu Kopeckého a Komenského ulice, Ostrava-Poruba