Aktualizováno 31.1.2023

Pestré vrstvy: zpřístupnění drobných objektů

Projekt měl za cíl opravit, zrevitalizovat a zpřístupnit širší veřejnosti tři drobné historické objekty v rámci města Ostravy. Díky tomuto projektu umožní návštěvníkům, ale i běžné veřejnosti poznat jejich minulost a dozvědět se o jejich historii více.

Popis projektu

Cílem projektu bylo zpřístupnění malých historických objektů, které byly ve velmi špatném stavu a postupně chátraly. Jedná se o pekárnu z přelomu 19. a 20. století ve Slezské Ostravě; Einmannbunkeru v Michálkovicích a pozorovatelnu civilní obrany v Hošťálkovicích. Tyto objekty měly potenciál být vysoce atraktivní z pohledu návštěvníka i obyvatel, kteří často neznají historii města, daného místa, a ani svého nejbližšího okolí. Cílem projektu bylo objekty „probudit k novému životu“. Bylo vyčištěno a upraveno jejích okolí, objekty zrenovovány a opraveny, nově byly také označeny a zabezpečeny, a v těch větších z nich byly vytvořeny expozice, které budou v rámci udržitelnosti projektu, které budou přístupné skrz unikátní kód. Mohou to být například podzemní kryty, pozorovatelny civilní obrany, drobné povrchové důlní objekty, obslužné objekty v bývalých hornických koloniích a další. Společné je pro tyto objekty to, že chátrají zarostlé v křovinách a jejich okolí je znečištěno odpadky.

Zapojení komunity

Na pracích na projektu a úklidu prostor se podílela široká veřejnost formou společných brigád. Pro propagaci projektu a dotačního programu byly využity webové stránky a sociální sítě spolku a také informační kanály města a jednotlivých městských obvodů (Slezská Ostrava, Michálkovice, Hošťálkovice).

 

Stav: dokončeno
Realizace: 3. ročník; listopad 2020
Žadatel: Pestré vrstvy, z.s.
Poskytnutá dotace: 154 000 Kč
Umístění: Menší objekty: Pekárna z přelomu 19. a 20. století (Slezská Ostrava); Einmannbunker v Michálkovicích; Pozorovatelna civilní obrany v Hošťálkovicích