Aktualizováno 9.11.2022

Oprava soch v sadu Milady Horákové – první etapa

Čtyři renovované cenné plastiky, které jsou považovány za nejdůležitější uměleckou sbírku na území města, vdechly sadu Milady Horákové nový život.

Popis projektu

Soubor plastik v sadu Milady Horákové je považován za nejdůležitější uměleckou sbírku na území města Ostravy. Vznikl v průběhu prvního sympozia prostorových forem konaného v Ostravě v letech 1967 a 1969. V prvním ročníku programu „Fajnový prostor“ dostala nový kabát tato čtyři dochovaná díla:

  1. Rudolf Valenta: bez názvu / Konstruktivistická plastika,
  2. Štefan Belohradský: Zázračný strom – Město utopie,
  3. Yves Trudeau: bez názvu / Had / Labuť,
  4. Otto Cienciala: bez názvu / Živý sloup, výška

Sochy byly po letech neudržování špinavé, posprejované, v minulosti neodborně opravované nevhodnými nátěry. Tři ze čtyř plastik měly původně barevný vzhled, prošly tedy čištěním od starých nátěrů a následně nátěrem podle původní podoby. Čtvrtá plastika zůstala bez nátěru s korodujícím povrchem, ta prošla pouze očištěním a ošetřením. Plastiky byly opraveny profesionálním restaurátorem Tomášem Skalíkem, který restauroval v Ostravě například sochu Směrník pro NPÚ během léta 2017.

Pro čištění byla použita technologie nízkotlakého mikroabrazivního čištění Rotosoft. Tento postup zajistil kvalitní očištění povrchu bez jeho poškození a zároveň jej připravil pro nátěry. Po očištění povrchu následovalo prověření stav svarů a byly opraveny případné defekty, které se po očištění pod nátěry ukázaly. Následně byl aplikován základní antikorozní nátěr a finální barevné nátěry v odstínech odpovídajících původní autorské barevnosti. Plastika č. 4 prošla očištěním od korozních produktů pouze mechanickou cestou a následně byla opatřena konzervačním voskem. Došlo tímto k výraznému zpomalení korozních procesů, ale přitom zůstala zachována současná podoba díla s patinou korodovaného povrchu.

Zapojení komunity

Práce na novém vzhledu plastik svedla dohromady jak odbornou veřejnost s propagátory ostravských soch Mgr. Jakubem Ivánkem a restaurátorem MgA. Tomášem Skalíkem, tak členy spolku Fiducia a ZA KRÁSNOU OSTRAVU. Další dobrovolníci z řad veřejnosti prováděli neodborné práce, jako je čištění soch apod.

 

Stav: dokončeno
Realizace: 1. ročník, 2017
Žadatel: Fiducia, z.s.
Poskytnutá dotace: 99 000 Kč
Umístění: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, sad Dr. Milady Horákové

 

FOTOGALERIE