Aktualizováno 9.11.2022

Oprava soch v Sadu Milady Horákové – druhá etapa

Sad Milady Horákové je jedním z důležitých parků a veřejných prostranství ve městě. Nachází se zde řada cenných soch, které byly v minulosti poškozeny vandaly, posprejovány nebo jinak neodborně restaurovány atp. V roce 2017 byly díky dotaci SMO opraveny 4 z těchto cenných soch a v rámci tohoto projektu se podařilo opravit další 2.

Popis projektu

Objekty byly po letech neúdržby špinavé a posprejované, nebo jinak mechanicky poškozené. Jejich oprava byla v rámci projektu zajištěna odborným restaurátorem a sochařem Janem Šnébergerem, který již několik obdobných prací a oprav pro spolek Fiducia v minulosti realizoval. Mimo jiné je také autorem několika pamětních desek věnovaných významným ostravským rodákům. Předmětem projektu byla restaurace dvou cenných soch z Mezinárodního sympozia prostorových forem Ostrava, která proběhla v roce 1993. Velkoformátová plastika s názvem Sluneční brána byla ve velmi špatném technickém stavu. Opravu nebylo možné realizovat pouze provedením nátěru, ale celá plastika musela být nejdříve očištěna od rzi a jiných nátěrů. Z tohoto důvodu byla její renovace technologicky i cenově náročnější. Druhou sochou, která byla v rámci projektu restaurována byl Jogín, který byl v mnohem lepším technickém stavu a jeho renovace proto byla také méně náročnější.

Zapojení komunity

Cílem realizátorů bylo zvýšení zájmu lidí nejen o tyto sochy, ale také o ochranu kulturního dědictví, park Dr.Milady Horákové a jejich aktivnější zapojení do dění ve městě. Komunitě a širší veřejnosti bylo umožněno spolu s restaurátorem Janem Šnébergerem spolupracovat na očišťění velkoobjemových ploch těchto cenných plastik a dalších aktivitách. Po dokončení prací proběhlo slavnostní odhalení opravených soch pro veřejnost, které bylo spojené s odborným výkladem a komentovanou procházkou.

 

Stav: dokončeno
Realizace: 2. ročník, listopad 2019
Žadatel: Fiducia
Poskytnutá dotace: 120 000 Kč
Umístění: Sad Milady Horákové, Ostrava

 

FOTOGALERIE