Aktualizováno 9.11.2022

Obnova kříže manželů Sýkorových z roku 1888 a jeho okolí

Cílem projektu byla obnova historického kříže z roku 1888, který byl v havarijním stavu. Úpravy zahrnovaly obnovu betonového podstavce kříže, jeho zpětnou instalaci a úpravu veřejného prostoru v okolí kříže spolu s výsadbou krokusů na památku obětem 1. světové války.

Popis projektu

Kříž byl před realizací projektu v havarijním stavu. Vlivem prorůstajících kořenů nedaleké vzrostlé lípy se celý nakláněl do strany a hrozilo jeho vyvrácení. Kříž byl proto dočasně zabezpečen lany, aby nedošlo k jeho dalšímu samovolnému poškození. Bylo také zajištěno horní rameno kříže, které bylo v minulosti strženo vandaly a následně provizorně přilepeno ke kříži. Chyběl také původní železný nápis „INRI“ a podstavec kříže byl poškozen na několika dalších místech. Oprava kříže a jeho podstavce byla zajištěna ve spolupráci s vlastníkem pozemku – Římskokatolickou farností Ostrava-Stará Bělá a odbornou firmou. Kříž byl po žních v červenci roku 2018 kompletně rozebrán, následně byl spolu s dobrovolníky z místní komunity vybudován nový betonový základ a na podzim stejného roku bylo také upraveno okolí kříže a vysázeny krokusy. Díky realizaci projektu lze tento veřejný prostor nadále využívat k náboženským účelům, kterým původně sloužil (křížové cesty, pobožnosti) a také může být nadále využíván jako odpočinkové místo občany Staré Bělé a Proskovic a orientační bod pro návštěvníky a turisty na místní značené trase.

Zapojení komunity

Do vybudování základů a opravy kříže se zapojila nejen místní komunita, ale i širší veřejnost, která se poté podílela také na úpravě veřejného prostoru kříže. Díky této spolupráci došlo mimo jiné k podpoře vazby občanů ke svému okolí a místní kulturní památce. K slavnostnímu odhalení a obnovení této památky došlo v rámci oslav výročí 130 let od vztyčení kříže a 100 let od konce první světové války.

Stav: dokončeno
Realizace: 2. ročník, listopad 2018
Žadatel: Hořínek Michal
Poskytnutá dotace: 8 000 Kč
Umístění: Pozemek parc. č. 2556 v k.ú. Stará Bělá

 

FOTOGALERIE