Aktualizováno 9.11.2022

Obnova kříže manželů Sikorových ve Staré Bělé

Cílem projektu je obnova 120 let starého kříže, který byl v roce 2018 pozničen neznámými vandaly. V rámci projektu byl také upraven okolní prostor této památky, včetně nového posezení pro místní i případné kolemjdoucí.

Popis projektu

Památný kříž byl původně umístěn na polní cestě mezi Proskovicemi a Starou Bělou. V minulosti byl pak přemístěn na nové místo, k oplocení zahrady na ulici Povětronní a péči o tuto sakrální památku si vzala za vlastní rodina pana Ladislava Nováčka. Kříž, který se nachází nedaleko zemědělské usedlosti je významným historickým a kulturním prvkem této oblasti. Byl často využíván místními k slavnostním účelům, kdy se zde lidé potkávali hlavně v období žní a také při dalších náboženských aktivitách, jako jsou např. křížové cesty, modlitební pobožnosti atd. V květnu roku 2018 došlo bohužel k poničení kříže neznámými vandaly, kříž byl povalen a zcela poškozen. V rámci projektu byla tako památka odborně restaurována a bylo upraveno také okolí kříže, kde byly vysázeny okrasné rostliny a vzrostlé keře. Veřejný prostor byl navíc doplněn o nové posezení, sloužící nejen místním, ale také kolemjdoucím.

Zapojení komunity

Do obnovy kříže manželu Sikorových, jako místní památky, byli zapojeni obyvatelé okolních domů, což podpořilo nejen sousedskou sounáležitost, ale také vztah místních k této kulturní památce. Zapojení sousedé se podíleli také na úpravě okolního veřejného prostoru, a jsou zapojeni do následné údržby jeho okolí.

Stav: dokončeno
Realizace: 2. ročník, srpen 2019
Žadatel: Ladislav Nováček
Poskytnutá dotace: 86 000 Kč
Umístění: Povětronní ulice, Stará Bělá

 

FOTOGALERIE