Aktualizováno 9.11.2022

Obnova dětského koutku Liščináček

Cílem projektu bylo obnovit dětský koutek Liščináček v lokalitě Liščina, vybudován komunitou v roce 2010, s aktivní účastí místních obyvatel na prováděných pracích. Za dobu své existence byly mnohé atrakce opotřebované, bylo třeba je obnovit nátěrem, nebo vyměnit za jiné, také doplnit prostor o nové druhy dětských herních prvků na základě potřeb místních a upravit prostor, kde se dětský koutek Liščináček nachází.

O projektu

Realizace projektu Liščináček začala vytvořením pracovní skupiny složené ze zástupců organizace, ale především ze samotných obyvatel. Pracovní skupina zapojila dospělé i děti do vytváření představy o tom, jak by hřiště mělo vypadat – děti malovaly a modelovaly své představy, s dospělými proběhla diskuze. Bude upravena stávající vegetace a založení nových vegetačních prvků a opravy stávajících a instalace nových herních prvků. Celý objekt byl z bezpečnostních důvodů oplocen a doplněn samozavírací brankou.

Zapojení komunity

Obyvatelé Liščiny byli od počátku realizace projektu vtahováni do všech fází realizace projektu. Samotný podnět na obnovu dětského koutku vzešel od místních obyvatel, kteří byli zapojeni do vytváření představy o hřišti, do jednání s odbornou firmou, do prací na úpravě prostorů Liščináčku, obnovy stávajících herních prvků, tvorby plotu, komunikace s odborníkem na zeleň či přípravy programu společné oslavy dokončeného díla.

Stav: dokončeno
Realizace: 4. ročník, říjen 2021
Žadatel: Vzájemné soužití o.p.s
Poskytnutá dotace: 148 000 Kč
Umístění: Liščina, parc. č. – 1246/62 a 1246/63, Ostrava-Hrušov

 

FOTOGALERIE