Aktualizováno 9.11.2022

Náměstí na Hlubině

Přestavět náměstí tak, aby nepůsobilo jako neudržované parkoviště, to byl cíl projektu, který pokračuje v aktivitách zapojujících veřejnost, kreativní a neziskový sektor města do oživování vstupního prostoru hojně navštěvované industriální památky a kulturně-společenské zóny v srdci města.

Popis projektu

Před realizací projektu fungovalo náměstí především jako prostor pro parkování. Návštěvníci industriálních památek a mnoha kulturních akcí konaných v Provozu Hlubina a Dolní oblasti viděli pouze mozaiku asfaltů, kdy významnou část plochy pokrývala struska. Při realizaci projektu Náměstí na Hlubině se počítalo se zapojením prvků, které se na parkovišti již nacházely, a to trojicí historických platanů, písečnou pláží Provozu Hlubina a od června 2018 i nově vybudovanou kašnou Duch Hlubiny.

V rámci projektu bylo provedeno nové zónování prostoru – vymezení plochy, kde se nesmí parkovat a vytvoření místa pro samotné náměstíčko tak, aby došlo k jeho oddělení od ostatních ploch. Místo bylo vybaveno mobiliářem – lavičkami, odpadkovými koši a originálním posezením z pneumatik, byla doplněna zeleň a instalována třetí socha do kašny Duch Hlubiny.

Zapojení komunity

Veřejnost byla zapojena již do plánování projektu. Při specifikaci řešení se vyšlo ze zkušeností a podnětů uživatelů prostoru Hlubiny, veřejnost byla také zapojena do realizace v rámci kreativního workshopu na jaře 2019.

 

Stav: dokončeno
Realizace: 2. ročník, říjen 2019
Žadatel: Ondřej Turoň arch.
Poskytnutá dotace: 190 000 Kč
Umístění: Dolní oblast Vítkovice

 

FOTOGALERIE