Aktualizováno 6.5.2024

Komunitní prostor pod kaštanem

Cílem projektu byla přeměna dosud nevyužívaného prostoru pod vzrostlým kaštanem u budovy Českého červeného kříže na nové místo pro setkávání. Bude zázemím pro aktivity nejen členů a dobrovolníků ČČK, ale také široké veřejnosti a komunity.

O projektu

Úpravou místa byl vytvořen venkovní prostor pro formální i neformální setkávání – přednášky, školení pro různé cílové skupiny, včetně seniorů, menší kulturní akce, venkovní cvičení, workshopy pro děti, ale také třeba neformální posezení místní komunity u kávy, s grilováním a podobně. Daný prostor u sídla ČČK i v nejbližším okolí chyběl, impulzem také byla nabídka spolupráce od dalších subjektů.

Na místě došlo k estetizaci prostoru terénními úpravami, doplnění výsadbou a pergolou, která byla poskytnuta jako sponzorský dar. Dále krbem, lavičkami a dalším mobiliářem – vše proběhlo zapojením členů, dobrovolníků ČČK a místní komunity.

Zapojení komunity

Členové a dobrovolníci byli zapojeni do přípravné fáze – zpracování projektu, debaty nad možným řešením a účelností projektu – tedy projekt vznikl z jejich iniciativy a potřeby mít možnost se setkávat ve venkovním prostoru. Místní komunita a veřejnost byla oslovena a zapojena do samotné realizace – pomoc s výsadbou, výstavbou pergoly, terénní úpravy prostoru atd.

 

Stav: hotovo
Realizace: 5. ročník, 2022–2023
Žadatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava
Poskytnutá dotace: 270 000 Kč
Umístění: městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, pozemek č. 2620/21