Aktualizováno 9.11.2022

Komunitní kompostér na ul. E. Rošického ve Svinově

Díky projektu bylo obyvatelům sídlištní zástavby umožněno začít kompostovat kuchyňský bioodpad a tím zmenšit objem odpadu a zároveň díky možnosti komunitního kompostování prohloubit sousedské vazby. Nákup komunitního kompostéru a jeho využívání přispívá ke kvalitě a udržitelnosti bydlení.

O projektu

Poté, co proběhlo oslovení sousedů motivovaných se zapojit do projektu a informačním setkání s proškolením k tématu správného kompostování, došlo k nákupu kompostéru a příslušenství, jeho sestavení a osazení kompostéru a založení základu pro kompostování. V neposlední řadě proběhly také úpravy okolí. Místo bylo označeno kontaktem na provozovatele pro další zájemce.

Zapojení komunity

Komunita se podílela na pracích spojených s umístěním a sestavení kompostéru, úpravě okolí a založení základu pro kompostování. Především však bude komunita obyvatel kompostér společně užívat a bude docházet zdarma k rozdělování zralého kompostu po potřeby sousedů.

Stav: dokončeno
Realizace: 4. ročník, prosinec 2020
Žadatel: Jindřich Víšek
Poskytnutá dotace: 36 609 Kč
Umístění: Ostrava Svinov – parc. č. 802/387

 

FOTOGALERIE