Aktualizováno 31.1.2023

Komunitní a smyslová zahrada Mjr. Nováka

V rámci projektu se postupně uzpůsoboval prostor školní zahrady MŠ Paprsek pro děti se zdravotním postižením, zejména autismem, potřebám dětí a široké veřejnosti a zároveň vytvořil dostatečně podnětné prostředí pro jejich dlouhodobý komplexní rozvoj smyslového vnímání, pohybového spektra, komunikačních dovednosti a vzájemného sdílení ekologického přírodního prostoru.

O projektu

Druh a stupeň postižení u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami výrazně omezuje a někdy i zcela znemožňuje využití venkovních veřejných prostor nebo dětských hřišť navržených pro intaktní populaci. Navrhovaná úprava by měla rozšířit vybavení školní zahrady a vyřešit tak tuto situaci se záměrem realizovat plnohodnotný a bezpečný prostor pro edukaci a volnočasové aktivity spojené s pohybovými, rehabilitačními a relaxačními prvky pro tyto děti v návaznosti se sdílením pro širokou veřejnost. Vstupní část do školní zahrady je tvořena terasou, kde chceme vybudovat malý didaktický koutek vybavený tabulemi s příslušenstvím.

V této části zahrady bude vytvořena relaxační a klidovou zóna lemovaná například smíšenými trvalkovými záhony, užitkovými záhony a k nim instalujeme edukativní prvek hmyzí domeček v úzké spolupráci s FIDUCIA Ostrava . Zde mohou být realizovány také alternativní pedagogické programy a volnočasové aktivity pro veřejnost. Na tento segment bude volně navazovat pás ovocných keřů s různou plodností, instalujeme také domeček pro hlodavce, pro přímé pozorování a péči jak o faunu, tak floru, již od nejnižšího věku. bylinková spirála, květná zahrada, hmyzí domeček, mobilní domeček pro hlodavce. V dalších krocích zde bude postupně instalováno několik ptačích krmítek a pítek, které v kontextu okolní ovocné a květné zahrady obohatí a zpestří spektrum smyslového vnímání a zároveň konkrétně a cíleně zapojí děti do celoroční péče o ni.

Tento prostor bude také doplněn a zpestřen chodníkovými herními prvky (např. skákací panák, šachovnice) a dále zde vytvořili místo pro pohybové aktivity, např. pružinové houpačky pro nejmenší děti, kompaktní dřevěná prolézačka s klouzačkou, kovová konstrukce na zavěšení polohovacích křesel nebo sítí aj, za spolupráce Úmob Ostrava Jih – při plánované rekonstrukci stávajícího chodníku. V neposlední řadě budou do prostoru zahrady zakomponovány také zvukové a hmatové prvky např. venkovní zvonkohru (hukvaldská varianta), svépomocí pak mobilní smyslový chodník atd.

Zapojení komunity

Žadatel projektu je otcem dítěte, které navštěvovalo MŠ Paprsek a je také členem zapsaného spolku Aut není Out, který je součástí MŠ Paprsek a zaměřuje se na mimoškolní aktivity. Další členové spolku Aut není Out a rodiče MŠ Paprsek, stejně jako další příznivci a fanouškové těchto zařízení jsou obeznámeni s plány úpravy zahrady a v rámci dobrovolnické činnosti přispějí k realizaci. Výzva bude směřována k širší veřejnosti formou letáků, oznámení v Jižních listech – termínované brigády s opékáním, hudbou, country podvečery s kytarou. Zapojení do projektu také přislíbily firmy, které podporují drobné potřeby MŠ Paprsek a Aut není Out.

 

video

 

Stav: dokončeno
Realizace: 4. ročník, prosinec 2021
Žadatel: Petr Sikora
Poskytnutá dotace: 500 000 Kč
Umístění: Mjr. Nováka 1455/34, 70030 Ostrava-Hrabůvka