Aktualizováno 9.11.2022

Fajnová Sokolská napříč generacemi

Cílem projektu je oživení prostředí v lokalitě bytových domů na ulici Sokolská třída s dlouhodobým dopadem na podmínky a kvalitu života v ní a to s aktivním zapojením všech věkových kategorií.

O projektu

Modelace a výsadby terénu rostlinami, keři a stromy, které jsou typické pro Českou republiku a umožní tak život v přirozeném prostředí, jak obyvatelům, tak i drobným živočichům, kteří se v této lokalitě vyskytují v hojném počtu (ježci, zajíci, ještěrky, ptáci, hmyz). Osázená zeleň bude vybrána tak, aby umožnila obyvatelům se aktivně zapojit do údržby, ale nevyžadovala přílišnou a náročnou údržbu. (Keře vyžadující zastřižení 1x za 1-2 roky, nealergenní břízy s nízkým rozvětvením, ptačí zob, motýlí louka, apod.) Zároveň poskytne prostor k instalaci prvků pro aktivní odpočinek, jako jsou vyvýšené záhony pro pěstování květin, bylinek či zeleniny, ohniště pro opékání či grilování, jednoduchá dřevěná konstrukce pro dvojhoupačku, a to jedna pro děti 2-4 roky a druhá pro děti 4 roky do cca 12 let. Projekt Fajnová Sokolská zároveň přispěje ke vzniku prvků k posezení, které si přejí využívat především starší osoby, dojde tím ke zvýšení jejich sociálních vazeb.

Zapojení komunity

Obyvatelé se již aktivně zapojili do přípravy, a to vyplněním již sestaveného dotazníku, kde měli možnost specifikovat své potřeby a přání ve vazbě na zvelebení lokality, ve které žijí. Bylo rozdáno 30 dotazníků jak majitelům bytových jednotek, tak i skutečně bydlícím osobám (v pronajatých bytech). Následně proběhlo vyhodnocení vyplněných dotazníků (90% návratnost) a na základě zjištěných skutečností byla zadáno vypracování studie odborné firmě, která zohlednila výsledky dotazníkového šetření a limity zadaného prostoru. V samotné realizaci se obyvatelé aktivně zapojí jak při výsadbě, tak při montáži a zabudování pevných prvků pro aktivní i pasivní odpočinek.

 

Stav: dokončeno
Realizace: 4. ročník, listopad 2021
Žadatel: SVJ Sokolská tř. 56, 58, 60
Poskytnutá dotace: 500 000 Kč
Umístění: Okolí bytových domů na ul. Sokolská tř. 56,58,60