Aktualizováno 31.1.2023

Fajnová Sokolská napříč generacemi

Cílem projektu bylo oživení prostředí v lokalitě bytových domů na ulici Sokolská třída s dlouhodobým dopadem na podmínky a kvalitu života v ní, a to s aktivním zapojením obyvatel všech věkových kategorií.

O projektu

Modelace a výsadby terénu rostlinami, keři a stromy, které jsou typické pro Českou republiku umožní život v přirozeném prostředí, jak obyvatelům, tak i drobným živočichům, kteří se v této lokalitě vyskytují v hojném počtu (ježci, zajíci, ještěrky, ptáci, hmyz). Osázená zeleň byla vybrána tak, aby umožnila obyvatelům aktivně se zapojit do výsadby, ale nevyžadovala přílišnou a náročnou údržbu (keře vyžadující zastřižení 1x za 1-2 roky, nealergenní břízy s nízkým rozvětvením, ptačí zob, motýlí louka, apod.). Zároveň aby vznikl prostor k instalaci prvků pro aktivní odpočinek, jako jsou vyvýšené záhony pro pěstování květin, bylinek či zeleniny. Díky projektu Fajnová Sokolská zároveň vzniklo romantické posezení pod stromem, které si přáli využívat především starší osoby, čímž došlo ke zvýšení jejich sociálních vazeb.

Zapojení komunity

Obyvatelé se již aktivně zapojili do přípravy, a to vyplněním již sestaveného dotazníku, kde měli možnost specifikovat své potřeby a přání ve vazbě na zvelebení lokality, ve které žijí. Bylo rozdáno 30 dotazníků jak majitelům bytových jednotek, tak i skutečně bydlícím osobám (v pronajatých bytech). Následně proběhlo vyhodnocení vyplněných dotazníků (90% návratnost) a na základě zjištěných skutečností byla zadáno vypracování studie odborné firmě, která zohlednila výsledky dotazníkového šetření a limity zadaného prostoru. V samotné realizaci se obyvatelé aktivně zapojili jak při výsadbě, tak při montáži a zabudování pevných prvků pro aktivní i pasivní odpočinek.

 

Stav: dokončeno
Realizace: 4. ročník, listopad 2021
Žadatel: SVJ Sokolská tř. 56, 58, 60
Poskytnutá dotace: 500 000 Kč
Umístění: okolí bytových domů na ul. Sokolská tř. 56, 58, 60