Aktualizováno 30.11.2022

Bytové družstvo Na Robinsonce – úprava veřejného prostoru

Předmětem projektu byly úpravy povrchu části chodníku podél zadní strany domu ul. Na Robinsonce v Ostravě-Porubě. Současně byla upravena cestička, která vedla přes travnatý prostor od domu směrem k ul. Josefa Skupy.

Popis projektu

Projekt vycházel z požadavků nájemníků domu a jejich poptávce po kvalitním veřejném prostranství. Konkrétně šlo o zlepšení povrchu chodníků umožňujících bezpečný pohyb chodců, především seniorů, zdravotně postižených, dětí a občanů dalších věkových skupin. Realizací projektu došlo ke zvýšení estetické, užitkové a sociální hodnoty veřejného prostoru s přímou vazbou na strategický plán města Ostravy.

Byly opraveny dvě komunikace pro chodce, což zahrnovalo bourací práce včetně odvozu a uložení materiálu na skládku, pokládka zámkové dlažby včetně obrub, zapískování a úpravy terénu. Dále byly položeny nášlapné kameny na vyšlapanou cestičku vedoucí od domu ul. Na Robinsonce přes trvalý travnatý prostor směrem k ulici Josefa Skupy.

Zapojení komunity

Členové bytového družstva se jako komunita podíleli na úpravě chodníku, na který byly položeny nové nášlapné kameny. Při společné práci na realizaci došlo také k zapojení místních obyvatel a posílení vzájemných vztahů.

Stav: dokončeno
Realizace: 2. ročník, 2018
Žadatel: Bytové družstvo Na Robinsonce
Poskytnutá dotace: 47 000 Kč
Umístění: Městský obvod Poruba, ulice Na Robinsonce