Aktualizováno 7.12.2022

Altán v centru Staré Bělé

V rámci projektu byla vybudována odpočinková zóna v centru Staré Bělé s příjemným posezením v prostoru mezi kostelem, domem pro seniory, mateřskou školou a školní jídelnou. Lidé se tak mohou posadit v blízkosti kvetoucích rostlin pod střechu nově vybudovaného altánu.

O projektu

V rámci projektu byl vybudován dřevěný altán, který vytvořil jedinečné místo pro setkávání napříč generacemi, takže prostor budou moci využívat nejen lidé z domu pro seniory, ale také děti z blízké MŠ. Prostor byl doplněn o zpevněné chodníky, herní prvky a mobiliář, který byl spolufinancován městským obvodem Stará Bělá. V neposlední řadě došlo k sadovým úpravám, tedy odstranění nekvalitních stávajících keřů a vysázení kvetoucích keřů a soliterní okrasné višně, travin, smíšených trvalkových záhonů a cibulovin. Doplněny byly o letničkové záhony z přímého výsevu.

Zapojení komunity

Zapojeni do realizace byli  skauti z 1. oddílu Medvědů skautského střediska Stará Bělá. Ve spolupráci se skautským oddílem se ručně vykopaly základy patek pro altán a vyrobila bednění pro betonáže. Výsadbu cibulovin realizovala odborná firma společně s dětmi a učitelkami z MŠ Blanická. Při realizaci pomáhala také celá řada spoluobčanů.

Stav: dokončeno
Realizace: 4. ročník, leden 2021
Žadatel: Pavel Stuchlý
Poskytnutá dotace: 500 000 Kč
Umístění: Centrum Staré Bělé, parc. č. 27 a parc. č. 2/1