Aktualizováno 1.3.2022

Revitalizace parku na ulici Pavlovova

Cílem projektu je vytvoření volnočasové, odpočinkové zóny, zejména pro obyvatele bytových domů Pavlovova 23, 25 a 27, v Ostravě – Zábřehu.

O projektu

Společným cílem zástupců bytových domů a spolku Ostravské sportovní z.s. je vytvoření prostoru, které nabídne obyvatelům Ostravy – JIH aktivnější využití.

Volnočasovou a relaxační zónu budou tvořit prvky pro rekreační pohybové aktivity jakými můžou být venkovní fitness prvky (workout), multifunkční hřiště (např. basketbalový koš, badmintonové hřiště, venkovní stůl na stolní tenis aj.), dále altán pro denní oddych, či večerní posezení u ohně, vše výše uvedené vhodně zasazené do upraveného parku a zeleně, ve které bude možné trávit čas i s nejmenšími dětmi, batolaty.

Zapojení komunity

Projektový záměr byl od začátku iniciován veřejností, zejména potřebami komunitního života obyvatel bytových domů Pavlovova 23,25,27. Jedná se o výškové bytové doby a počet obyvatel se tedy pohybuje ve vyšších stovkách občanů. Snahu o estetizaci a rozvoj území projevil i spolek Ostravská sportovní, který mimo nákladů na budované sportoviště investoval řádově statisíce do zlepšení kvality prostoru. Jako hlavní lze uvést vybudování nového chodníku, výsadbu popínavých rostli a keřových dřevin, dar 100 tis. Kč obvodu Ostrava – JIH, přesazení vzrostlých stromů.

 

Stav: v přípravě
Realizace: 4. ročník,  2021/2022
Žadatel: Spolek Ostravská sportovní z.s.
Poskytnutá dotace: 500.000 Kč
Umístění: Okolí bytových domů na ul. Pavlovova 23, 25, 27